RAVIMIREKLAAM

Üldised kasutustingimused

Home > Üldised kasutustingimused

Üldised kasutustingimused

AVALDAJA:

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE (edaspidi IPSEN CHC)

Lihtsustatud aktsiaselts, kapital 5 134 072,00 €

65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – Prantsusmaa

Telefon: +33 (0)1 58 33 60 62

479 322 356 RCS Nanterre – SIRET (kohaliku ettevõtte haru registrikood Prantsusmaal) 479 322 356 00029 – Code APE (ettevõtte tegevusala kood Prantsusmaal) 4646Z – KMKR nr FR 86 479 322 356

 

Avaldaja juht

Hr Nicolas Giraud

 

VEEBIMAJUTUS:

WP Engine
504 Lavaca Street, Suite 1000
Austin, TX 78701

 

Palun lugege hoolikalt üldisi kasutustingimusi, milles määratletakse IPSENi kontserni veebilehe (edaspidi veebisaidi) kasutustingimused, millega nõustute, kui veebisaiti sirvite. Kui te kasutustingimustega ei nõustu, palume veebisaidilt lahkuda.

IPSEN CHC jätab endale õiguse üldiseid kasutustingimusi ja IPSEN CHC veebisaidil toodud teavet igal ajal ette teatamata muuta või muuta lasta.

Rõhutame, et peate üldiseid kasutustingimusi regulaarselt kontrollima veebisaidil märgitud kõige viimase uuenduse kuupäeva alusel, et olla kursis mis tahes muudatustega, mida IPSEN CHC võib olla teinud.

 

VEEBISAIDI EESMÄRK

Veebisait on loodud selleks, et jagada teile üldist teavet aeg-ajalt esineva täiskasvanute kõhukinnisuse ja selle raviks kasutatavate toodete, kohta.

Veebisaidil toodud avalikkusele mõeldud infot jagatakse vaid teavitamiseks ja see pole mõeldud:

  • meditsiinilise nõuna;
  • diagnoosina;
  • meditsiinitöötaja konsultatsiooni, nõu või soovituste asendamiseks.

 

Kui soovite või vajate taoliseid teenuseid või nõu, konsulteerige meditsiinitöötajaga. Soovitame teil konsulteerida lisainfo saamiseks, teabe täpsustamisekbienetre oma arstiga. 

 

GARANTII

Veebisaidil või mis tahes muul veebisaidil toodud teave ja elemendid kehtivad väljatoodud kujul ja nende suhtes ei rakendata mingit kaudset ega otsest garantiid. Veebisaidi kasutaja kinnitab, et kasutab veebisaidil toodud teavet ainult omal vastutusel.  Seega ei kanna IPSEN CHC vastutust mis tahes otsese või kaudse kahju eest, mis tuleneb täielikult või osaliselt veebisaidil toodud teabe kasutamisest.

Veebisaidi külastamine ja selle sisu kasutamine toimub kasutaja vastutusel ja riisikol.

IPSEN CHC üritab igati hoida veebisaidi sisu ajakohastatud. Sellegipoolest ei saa võtta IPSEN CHCd vastutusele ebatäpse, ebaadekvaatse ja ajakohastamata teabe ega veebisaidi sisu mis tahes vigade või puuduste eest. 

Käesolevaga kinnitate, et i) veebisaiti ei ole tehniliselt võimalik pakkuda ilma puudusteta ja et IPSEN CHCd ei saa puuduste eest vastutusele võtta; ii) puuduste tõttu võib veebisait ajutiselt kättesaamatuks muutuda ja iii) veebisaidi käitamist võivad mõjutada sündmused ja/või elemendid, mida IPSEN CHC ei kontrolli, näiteks teie ja IPSEN CHC-vahelised ning IPSEN CHC ja teiste võrkude vahelised edastus- ja kommunikatsioonikanalid.

IPSEN CHC ja/või selle tarnijad võivad igal ajal kogu veebisaiti või selle osa ajutiselt või alaliselt muuta või selle töö katkestada, et teha veebisaidile hooldustöid ja/või täiendusi ja/või muudatusi. IPSEN CHC ei vastuta veebisaidi muudatuste ega selle töö peatamise või katkestuste eest.

IPSEN CHC ei garanteeri, et veebilehel esitletud IPSEN CHC tooted või teenused on saadaval riigis, milles internetikasutaja veebisaidi sirvimise ajal asub.

Samuti ei garanteeri IPSEN CHC, et i) nimetatud tooteid või teenuseid antud riigis turustatakse, et ii) tooted või teenused vastavad kindlatele vajadusele, ega seda, et iii) tooted või teenused vastavad õiguslikele või regulatiivsetele nõuetele nendes riikides, mida internetikasutaja otsing puudutab.

 

PIIRATUD VASTUTUS

Kinnitate, et ei tee otsuseid ega asu tegutsema üksnes veebisaidil toodud teabe põhjal.

IPSEN CHCd ei saa võtta mis tahes viisil vastutusele:

  • veebisaidil toodud teabe ebatäpsuse või puudulikkuse tõttu;
  • kahju või kahjustuse tõttu, mida isik kannatas või väidetavalt kannatas otseselt või kaudselt veebisaidil toodud teabe uurimisest või kasutamisest lähtuvalt;
  • mis tahes kahju tõttu, mis tulenes kolmanda isiku pettuse teel toimunud sissetungist, mille tulemusena muudeti veebisaidi teavet või elemente;
  • otsese või kaudse kahju eest, olenemata selle põhjusest, päritolust, olemusest või tagajärgedest (isegi kui IPSEN CHCd on teavitatud nimetatud kahju tekke võimalusest, mis tuleneb või on põhjustatud sellest, et isik veebisaiti külastas või et tal ei olnud võimalik seda külastada, veebisaidi või sellega lingitud veebisaitide kasutusest, sh kahjustustest või viirustest, mis võivad kasutaja arvuti või muu vara nakatada, veebisaidil mis tahes infole otseselt või kaudselt omistatud usaldusväärsusest, eriti mis tahes operatiivsest, majanduslikust või kaubanduslikust kahjust või programmide kaotusest või mis tahes infosüsteemi andmete kaost, isegi kui IPSEN CHCd on nimetatud kahju tekke võimalusest teavitatud).

 

INTELLEKTUAALOMAND

Veebisait, selle sisu ja elemendid on kaitstud intellektuaalomandi õiguste alusel, mis kuuluvad IPSEN CHCle või selle tütarettevõtjatele või kolmandatele isikutele, kes on andnud IPSEN CHCle litsentsi või volitused.

Kõik veebisaidi elemendid, sh tekstid, kujutised, logod, tootenimed, kaubamärgid ja domeeninimi on IPSEN CHC või selle tütarettevõtjate ainuomandis või kuuluvad neile litsentsi alusel ja neid võib kasutada ainult allpool toodud tingimuste alusel.

Kui te kasutustingimustega nõustute, võite veebisaidil toodud teavet alla laadida, esitada või välja trükkida üksnes isiklikul, eraviisilisel ja mittekaubanduslikul otstarbel ja eeldusel, et lisate igale veebisaidi sisu osalisele või täielikule koopiale järgmise autoriõiguste alase teate: „Autoriõigus © 2019. IPSEN Consumer HealthCare SAS – Kõik õigused kaitstud.“ Veebisaidi mis tahes elemente ja autoriõiguse, kaubamärgiõiguse või mis tahes muu intellektuaalse omandi õigusega seotud teadet on keelatud muuta.

Mis tahes muu kasutus, mida pole eespool mainitud, on ilma eelneva IPSEN CHC loata rangelt keelatud ja seda loetakse rikkumiseks ja IPSEN CHC õiguste rikkumiseks. 

IPSEN CHC või selle tütarettevõtjad jätavad endale õiguse võtta oma intellektuaalomandiõiguste rikkumise suhtes õiguslikke meetmeid.

 

KOLMANDATE ISIKUTE TEAVE

Veebisait sisaldab alati kolmandate isikute nõusolekul kolmandate isikute teavet ja linke teistele veebisaitidele, mis võivad meie hinnangul kasutajatele kasulikud olla. IPSEN CHC üritab viidata ainult saitidele, mis on kohaldatavate seadustega kooskõlas.

Antud teavet ja linke pakutakse teile ainult teabe jagamiseks. Kuna IPSEN CHC ei kontrolli mingil viisil kolmandate isikute teavet ega teavet, mis on kolmandate isikute saitidel avaldatud, ei anna IPSEN CHC nimetatud kolmandate isikute teabe ega üldiselt kolmandate isikute saitide suhtes mingit garantiid ega vastuta sisu eest, mida teie sirvite üksnes enda vastutusel ja riisikol.

IPSEN CHC jätab endale õiguse eemaldada sisu või linke, mida see peab laiduväärseks, või sisu või lingiga seotud vaidluse tõttu.

Veebisaidil võidakse avaldada teatud valdkonna ekspertide arvamusi seoses veebisaidi sisu või meedias avaldatud artiklitega. Antud teave kajastab ainult eksperdi isiklikku või ajalehe arvamust ning pole tingimata IPSENi kontserni arvamus: IPSENi kontsern ei vastuta teabe täpsuse ja asjakohasuse ega nimetatud elementides välja toodud arvamuste eest.

 

KOLMANDATE ISIKUTE SAITIDE LINGID TEISTELE VEEBISAITIDELE

Veebisaidil võivad olla hüperlingid kolmandate isikute veebisaitidele. Teiste veebisaitide lingid on ära toodud ainult selleks, et tagada ligipääs meie veebisaidile. Igal juhul ja eriti seetõttu, et internet on muutlik, ei kontrolli IPSEN CHC väliste allikate olemust ega sisu ega vastuta seetõttu IPSEN CHC veebisaidi kaudu ligipääsetavate kolmandate isikute saitide kasutuse või kättesaamatuse või nende sisu, reklaamide ja teistel saitidel esitatud elementide eest.

IPSEN CHC ei saa kuidagi nimetatud kolmandate isikute saitide sisu kontrollida ja need on IPSEN CHCst täiesti iseseisvad. Lisaks ei tähenda veebisaidi ja kolmanda isiku saidi linkimine, et IPSEN CHC kiidaks heaks mis tahes sisu, mis nimetatud veebilehel on avaldatud või selle mis tahes kasutusviisi.

Lisaks on teie vastutusel võtta vajalikke ennetavaid meetmeid, et vältida veebisaidi nakatumist, sh nn viiruste ja muude parasiitidega.

Välistel veebilehtedel võivad olla hüperlingid veebisaidile. Nimetatud link ei viita sellele, et IPSEN CHC ja kolmanda isiku veebisaidi vahel on mingi seos. Igal juhul ei vastuta IPSEN CHC selle eest, kui nimetatud veebisaidid pole kättesaadavad ja IPSEN CHC ei vaata üle ega kontrolli nimetatud veebisaitidel või nende kaudu kättesaadavat sisu, reklaame, tooteid või muud materjali, ei kiida neid heaks ega vastuta nende eest.

 

KÜPSISTE KASUTAMISE REEGLID

Veebilehe kasutajaid teavitatakse küpsiste kasutamisest.

Küpsised on väikesed andmefailid, milles talletatakse teavet selle kohta, kuidas kasutaja veebisaiti sirvib.

Need võimaldavad IPSEN CHCl veebisaidi kasutuskogemust parandada.  IPSEN CHC kasutab püsivaid ja sessiooniküpsiseid.

Sessiooniküpsised on aktiivsed ainult kasutaja külastuse jooksul ja need kustutatakse, kui kasutaja sulgeb veebilehitseja.

Püsivad küpsised jäävad kasutaja kõvakettale, kui nad veebisaidilt lahkuvad ja säilivad, kuni kasutaja need käsitsi kustutab või kuni veebilehitseja need pärast teatud ajaperioodi eemaldab.

Enamik veebilehitsejaid lubab veebisaidil kasutatavaid küpsiseid.

 

Kasutaja saab aga seadeid kohandada, et kasutatava tarkvara abil küpsised keelata. Järgnevate linkide all selgitatakse, kuidas saab kasutaja oma veebilehitseja küpsiste seadeid kohandada:

Kui veebilehitseja on seadistatud nii, et küpsised on keelatud, peab kasutaja arvesse võtma, et veebisait ei pruugi teatud graafilisi elemente korrektselt kuvada või et ta ei pruugi saada kõiki rakendusi kasutada.

Veebilehel on Google Analytics jõudluse analüüsimise küpsised. Neid kasutatakse, et jälgida veebisaidi jõudlust, näiteks et loendada teatud alalehe külastajaid ja veebisaidi kasutajaid. Veebianalüütika teenuseid võivad kavandada ja käitada kolmandad isikud. Küpsiste pakutavat teavet kasutatakse kasutajate käitumise analüüsimiseks ja kasutajakogemuse optimeerimiseks või veebisaidi hooldust vajavate osade tuvastamiseks. Teave on anonüümne ja seda kasutatakse ainult statistika tegemiseks. Küpsiste aktiveerimiseks peab kasutaja nendega nõustuma, klõpsates asjakohasel valikul.

IPSEN CHC küpsiste ja privaatsusreegleid võidakse igal ajal muuta. Kasutajal soovitatakse aeg-ajalt õiguslikke teatisi lugeda, et võimalike muudatustega kursis olla.

 

JURISDIKTSIOONI PUUDUTAVAD SÄTTED

Veebilehe ja selle sisu suhtes kohaldatakse Prantsusmaa õigust ja mis tahes nendega seonduv vaidlus lahendatakse Prantsusmaa kohtus.