Bendrosios naudojimo sąlygos

Home > Bendrosios naudojimo sąlygos

Bendrosios naudojimo sąlygos

LEIDĖJAS:

 

„IPSEN CONSUMER HEALTHCARE“ (toliau – „IPSEN CHC“),

supaprastinta akcinė bendrovė, kapitalas – 5 134 072, 00 EUR

65, quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Prancūzija,

Telefonas +33 (0)1 58 33 60 62

479 322 356 RCS NanterreSIRET (įmonės registracijos numeris Prancūzijoje) 479 322 356 00029 – APE kodas (pagrindinės veiklos kodas Prancūzijoje) 4646Z – PVM mokėtojo kodas FR 86 479 322 356

 

Leidinio direktorius:

P. François Garnier

 

SVETAINĖS TALPINIMO PASLAUGĄ TEIKIA:

WP Engine
504 Lavaca Street, Suite 1000
Austin, TX 78701

 

Atidžiai perskaitykite šias bendrąsias naudojimo sąlygas, kurios nustato „IPSEN“ grupės interneto svetainės (toliau – Interneto svetainė) naudojimo sąlygas ir su kuriomis sutinkate, peržiūrėję jas mūsų Interneto svetainėje. Jei nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, išeikite iš Interneto svetainės.

„IPSEN CHC“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo pakeisti bendrąsias naudojimo sąlygas arba „forlax.eu“ interneto svetainėje pateiktą informaciją.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad būtina reguliariai peržiūrėti šias bendrąsias naudojimo sąlygas pagal paskutinio atnaujinimo datą, nurodytą interneto svetainėje, kad susipažintumėte su bet kokiais galimais „IPSEN CHC“ padarytais pakeitimais.

 

INTERNETO SVETAINĖS TIKSLAS

 

Ši Interneto svetainė buvo sukurta siekiant pateikti bendrąją informaciją apie nereguliarų suaugusiesiems pasireiškiantį vidurių užkietėjimą ir „forlax®“ produktus, t. y. „forlaxGo®“ ir „forlax® 10g“ (toliau – Produktas arba Produktai).

Šioje Interneto svetainėje pateikta visoms auditorijoms skirta informacija yra teikiama tik informavimo tikslais ir jokiu būdu nesiekia:

  • teikti medicininių konsultacijų;
  • nustatyti diagnozės;
  • pakeisti sveikatos priežiūros specialistų konsultacijos, patarimo ar rekomendacijų.

 

Jei pageidaujate gauti ar Jums reikia tokių paslaugų ar patarimų, turėtumėte pasikonsultuoti su sveikatos priežiūros specialistu. Jūs jau esate kviečiami pasitarti su savo gydytoju, jei norite gauti daugiau informacijos, paprašyti paaiškinimų ar recepto.

 

GARANTIJA

 

Interneto svetainėje arba kitose interneto svetainėse pateikta informacija ar elementai yra pateikti tokie, kokie yra be jokios numanomos ar aiškios garantijos. Interneto svetainės naudotojas patvirtina, kad prisiima visišką atsakomybę dėl interneto svetainėje pateiktos informacijos naudojimo. Todėl „IPSEN CHC“ nėra atsakinga už tiesioginę arba netiesioginę žalą, kuri visiškai arba iš dalies susidarė dėl Interneto svetainėje pateiktos informacijos naudojimo.

Naudotojas prisiima atsakomybę ir riziką dėl prieigos prie Interneto svetainės ir jos turinio.

„IPSEN CHC“ deda visas pastangas siekdama atnaujinti šioje Interneto svetainėje pateiktą informaciją. Tačiau „IPSEN CHC“ nėra atsakinga už informacijos trūkumus tikslumo, tinkamumo ar savalaikiškumo atžvilgiu ir (arba) už Interneto svetainės turinio klaidas ar praleidimą.

Patvirtinate, kad (i) techniškai neįmanoma užtikrinti šios Interneto svetainės pateikimo be defektų, o „IPSEN CHC“ nėra už juos atsakinga; (ii) dėl defektų Interneto svetainė gali būti laikinai nepasiekiama; (iii) įvykiai ir (arba) elementai, kurių „IPSEN CHC“ negali kontroliuoti, gali turėti poveikį Interneto svetainės veikimui, pvz., tarp Jūsų ir „IPSEN CHC“ bei kitų tinklų naudojamos perdavimo ir ryšių priemonės.

„IPSEN CHC“ ir (arba) jos tiekėjai gali bet kuriuo metu pakeisti, laikinai arba visam laikui sustabdyti visą arba dalį Interneto svetainės, siekdami atlikti jos techninę priežiūrą, patobulinimus ir (arba) pakeitimus. „IPSEN CHC“ nėra atsakinga už Interneto svetainės pakeitimus, sustabdymą arba nutraukimą.

„IPSEN CHC“ negali užtikrinti, kad šios Interneto svetainės peržiūros metu šalyje, kurioje yra interneto naudotojas, bus galima įsigyti šioje Interneto svetainėje pristatytų „IPSEN CHC“ Produktų arba paslaugų.

„IPSEN CHC“ taip pat neužtikrina (i) šių Produktų ar paslaugų tinkamumo rinkai toje šalyje; (ii) Produktų ar paslaugų gebėjimo patenkinti konkrečius poreikius; (iii) jų atitikties teisinėms arba reguliavimo nuostatoms, galiojančioms su Interneto naudotojo paieška susijusioje šalyje.

 

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

 

Pareiškiate, kad nepriimsite jokių sprendimų ir nesiimsite jokių veiksmų remdamiesi vien tik šioje Interneto svetainėje pateikta informacija.

„IPSEN CHC“ jokiu būdu nėra atsakinga:

  • už interneto svetainėje pateiktos informacijos netikslumus arba jos nepateikimą;
  • už bet kokią žalą arba pakenkimą, kurį asmuo patyrė arba tariamai patyrė dėl tiesioginio arba netiesioginio susipažinimo su interneto svetainėje pateikta informacija arba jos naudojimo;
  • už bet kokią žalą, atsiradusią dėl trečiosios šalies apgaulingo įsibrovimo, dėl kurio buvo pakeista Interneto svetainėje pateikta informacija arba elementai;
  • už tiesioginę arba netiesioginę žalą, kokia bebūtų jos priežastis, kilmė, pobūdis arba pasekmės (net jei „IPSEN CHC“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę), padarytą arba atsiradusią dėl kitų asmenų prieigos prie Interneto svetainės arba prieigos galimybės nebuvimo, šios Interneto svetainės ar su ja susijusių kitų interneto svetainių naudojimo, įskaitant veikimo pablogėjimą ar virusus, kurie gali užkrėsti naudotojo kompiuterinę įrangą arba kitą nuosavybę, arba dėl bet kokio Interneto svetainės tiesiogiai ar netiesiogiai suteikto pasitikėjimo dėl informacijos; ir, visų pirma, už bet kokius su veikla susijusius, finansinius ar komercinius nuostolius arba už bet kokioje informacinėje sistemoje esančių programų arba duomenų praradimą, net jei „IPSEN CHC“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę.

 

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 

Interneto svetainę, jos turinį ir visus elementus saugo intelektinės nuosavybės teisės, kurios priklauso „IPSEN CHC“, jos dukterinėms bendrovėms arba trečiosioms šalims, kurios „IPSEN CHC“ suteikė licenciją arba leidimą.

Be to, visi šios Interneto svetainės elementai, įskaitant tekstus, vaizdus, logotipus, Produktų pavadinimus, prekės ženklus ir domeno pavadinimą, yra išskirtinė „IPSEN CHC“ arba jos dukterinių bendrovių nuosavybė (arba jų atžvilgiu buvo išduota licencija) ir gali būti naudojami tik pagal toliau nurodytas sąlygas.

Priėmę šias naudojimo sąlygas, šioje Interneto svetainėje pateiktą informaciją galėsite parsisiųsti, rodyti arba spausdinti tik asmeniniais, privačiais ir nekomerciniais naudojimo tikslais, jei užtikrinsite, kad ant kiekvienos padarytos Interneto svetainės turinio (viso ar jo dalies) kopijos nurodysite šį autorių teisių pranešimą: „Autorių teisės © 2019. „IPSEN Consumer HealthCare SAS“ – Visos teisės saugomos“. Bet koks Interneto svetainės elemento ir pranešimo, susijusio su autorių teisėmis, prekių ženklų įstatymo ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, modifikavimas ar keitimas yra draudžiamas.

Bet koks kitas nei pirmiau nurodytas naudojimas be išankstinio raštiško „IPSEN CHC“ sutikimo yra griežtai draudžiamas ir reiškia „IPSEN CHC“ teisių pažeidimą.

„IPSEN CHC“ arba jos dukterinės bendrovės pasilieka teisę imtis teisinių priemonių dėl bet kokio savo intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA

 

Gavus trečiųjų šalių sutikimą, Interneto svetainėje taip pat pateikiama trečiųjų šalių informacija ir nuorodos į kitas interneto svetaines, kurios, mūsų nuomone, gali dominti naudotojus. „IPSEN CHC“ bando pateikti nuorodas tik į tas svetaines, kurios laikosi galiojančių įstatymų.

Tokia informacija ir nuorodos yra pateikiamos tik informavimo tikslais. Kadangi „IPSEN CHC“ negali kontroliuoti trečiųjų šalių svetainėje paskelbtos trečiųjų šalių informacijos, „IPSEN CHC“ neteikia jokių garantijų dėl tokios trečiųjų šalių informacijos ir svetainių bei nėra atsakinga už jų turinį – visišką atsakomybę dėl prieigos prie tokios informacijos ar svetainių prisiimate Jūs.

„IPSEN CHC“ pasilieka teisę pašalinti bet kokį turinį arba nuorodą, kuri, jos nuomone, yra smerktina arba remdamasi turimomis žiniomis apie su tokiu turiniu ar nuoroda susijusį ginčą.

Interneto svetainėje gali būti pateikta tam tikros srities ekspertų nuomonė, susijusi su Interneto svetainės turiniu, arba spaudoje paskelbtų straipsnių ištraukos. Tokia informacija atspindi tik tokių ekspertų arba laikraščio nuomonę ir nebūtinai atitinka „IPSEN Group“ nuomonę. „IPSEN Group“ nėra atsakinga už tokiuose elementuose pateiktos informacijos ir nuomonių tikslumą ir išsamumą.

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINIŲ NUORODOS Į KITAS INTERNETO SVETAINES

 

Interneto svetainėje gali būti pateiktos hiperteksto nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines. Tokios nuorodos į kitas interneto svetaines pateikiamos tik siekiant palengvinti prieigą prie mūsų Interneto svetainės. Bet kuriuo atveju, visų pirma, dėl nepastovaus internete pateikiamos informacijos pobūdžio „IPSEN CHC“ negali kontroliuoti tokiuose išoriniuose šaltiniuose pateiktų išteklių pobūdžio ar turinio, todėl nėra atsakinga už trečiųjų šalių svetainių naudojimą ir neprieinamumą, jų turinį, reklamą ir kitus šiose trečiųjų šalių interneto svetainėse, į kurias galima patekti per „IPSEN CHC“ interneto svetainę, pateiktus elementus.

„IPSEN CHC“ neturi priemonių, skirtų šiam trečiųjų šalių svetainių turiniui kontroliuoti. Toks turinys visiškai nepriklauso nuo „IPSEN CHC“. Be to, nuoroda tarp Interneto svetainės ir trečiosios šalies interneto svetainės nereiškia, kad „IPSEN CHC“ pritaria tokios interneto svetainės turiniui ir jo naudojimui.

Be to, privalote imtis atsargumo priemonių, siekdami išvengti Interneto svetainės užteršimo, įskaitant vienu ar keliais virusais ir (arba) kitais kenkėjiškais elementais (parazitais).

Išorinėse interneto svetainėse gali būti pateiktos hiperteksto nuorodos į Interneto svetainę. Tokios nuorodos nereiškia jokio ryšio tarp „IPSEN CHC“ ir trečiosios šalies interneto svetainės. Bet kuriuo atveju, „IPSEN CHC“ nėra atsakinga už tokių interneto svetainių neprieinamumą. „IPSEN CHC“ neperžiūri, nekontroliuoja, netvirtina ir nėra atsakinga už tokiose interneto svetainėse pateiktą turinį, reklamą, produktus ar kitą medžiagą.

 

SLAPUKŲ POLITIKA

 

Interneto svetainės naudotojai yra informuoti apie slapukų naudojimą.

Slapukai – tai maži duomenų failai, kurie saugo informaciją apie naudotojo naršymą Interneto svetainėje. Jie suteikia „IPSEN CHC“ galimybę pagerinti Interneto svetainės naudojimą. „IPSEN CHC“ naudoja nuolatinius ir sesijos slapukus. Sesijos slapukai yra aktyvūs tik naudotojo apsilankymo metu ir ištrinami naudotojui uždarius naršyklę. Nuolatiniai slapukai išlieka naudotojo standžiajame diske po to, kai naudotojas išeina iš Interneto svetainės, ir yra saugomi tol, kol naudotojas jų neištrina rankiniu būdu arba naršyklė jų neišvalo praėjus tam tikram laikotarpiui.

Dauguma naršyklių yra nustatytos, kad priimtų Interneto svetainės naudojamus slapukus. Tačiau naudotojas gali keisti nustatymus ir išjungti slapukus, panaudodamas turimą programinę įrangą. Toliau pateiktos nuorodos paaiškins, kaip naudotojas gali keisti savo naršyklės slapukų nustatymus:

 

Jei naršyklė yra nustatyta atmesti slapukus, naudotojas turėtų atsižvelgti į tai, kad kai kurie grafiniai elementai gali būti rodomi neteisingai arba nebus galima naudoti kai kurių programų.

Interneto svetainė naudoja „Google Analytics“ analitinius slapukus. Jų tikslas – stebėti Interneto svetainės veikimą, pvz., nustatyti apsilankymų puslapyje skaičių, Interneto svetainės naudotojų skaičių. Žiniatinklio analizės paslaugas gali kurti ir teikti trečiosios šalys. Šių slapukų pateikta informacija yra naudojama naudotojų elgesiui analizuoti, jų patirčiai optimizuoti arba Interneto svetainės sritims, kurioms gali reikėti techninės priežiūros intervencijų, nustatyti. Informacija yra anonimiška ir naudojama tik statistikos tikslais. Norėdamas aktyvinti slapukus, naudotojas turi juos patvirtinti paspausdamas atitinkamą pranešimą.

„IPSEN CHC“ gali bet kada pakeisti slapukų ir privatumo politiką. Naudotojas turėtų periodiškai peržiūrėti teisinius pranešimus ir susipažinti su galimais pakeitimais.

 

JURISDIKCIJOS NUOSTATOS

 

Interneto svetainę ir jos turinį reglamentuoja Prancūzijos teisė. Bet kokiems su Interneto svetaine susijusiems ginčams taikoma Prancūzijos teismų jurisdikcija.